Om oss

Historik

AXEG är ett jämtländskt företag med stor kompetens inom IT och telekommunikation. Företaget är idag verksamt både mot den privata och den offentliga sektorn och kan erbjuda en palett av olika tjänster. Företaget startade 2010 med konsultuppdrag för Ericsson och bredbandsprojektering för Jämtländska kommuner. Företaget har sedan dess delats upp i två helt fristående bolag, AXEG AB och Jämtfiber AB, där Jämtfiber erbjuder tjänster inom fiberprojektering och -byggnation.

Kvalitetspolicy

Kundens krav på genomförande och output styr vårt sätt att lösa uppgiften. Vi följer löpande upp hur arbetet hos våra kunder går samt hur våra konsulter uppfattar sin arbetssituation. Allt för att möta både kund och personal på bästa sätt. Avsikten med vårat kvalitetsarbete är att på ett tidigt stadium uppmärksamma kvalitetsbrister så att dessa kan åtgärdas. Vi är medvetna om att ingen är perfekt men genom vårat kontinuerliga kvalitetsarbete med strävan mot att bli bättre och bättre anser vi att vi har goda möjligheter att möra våra kunders hårda krav.

Värderingar

Vår verksamhet bygger på ärlighet och respekt mot såväl individ som organisation, där människan står i centrum. Vi anser att alla som trivs med det dom gör kommer att göra ett bra jobb. Vi anser fortsättningsvis att organisationer som bygger på kompetenta och intresserade medarbetare kommer att fungera bra under rätt ledning. AXEG står för trygghet och långsiktighet där mottot är att alla skall trivas och kunderna skall få bästa möjliga hjälp. Våra affärer bygger på följande grundvalar:

  • Ärlighet, etik och moral.
  • Bred och djup kompetens inom telekom och IT-området
  • Medarbetare med lång och gedigen arbetserfarenhet inom sitt respektive arbetsområde.
  • Leveranser som bygger på kvalitet med fokus på att alltid möta kundens behov.