Övriga IT-tjänster

Vår kärnverksamhet är test men vi jobbar betydligt bredare än så och kan även erbjuda våra kunder följande tjänster:

 • Projektledning
 • Kravfångst, Kravanalys
 • Förstudie/Genomförbarhetsstudie
 • Systemanalys, Systemutveckling och Programmering
 • Applikationsutveckling
 • Utveckling av testprogram och testsystem
 • Configuration Management (CM)
 • Arkitektur
 • Systemförvaltning
 • Förvaltningsledning
 • Drift
 • Support (1a, 2a, 3e linjen)
 • Nätverksadministration
 • Databasadministration