Test

Vi kan erbjuda dig som kund följande tjänster

 • Installation och konfiguration av testmiljöer
 • Leda och utföra systemtester, prestandatester, acceptanstester, regressionstester och samverkanstester.
 • Felsökning i komplexa testmiljöer och rättning av automattester för att kvalitetssäkra kundens IT-applikationsinfrastruktur
 • Stöd till produktionsindustrialisering
 • Migration & uppgradering av mjukvara och kompletta system
 • Metoder, verktyg och produkter inom mjukvaruutveckling och test vid systemutveckling i tekniskt komplicerade, ej inbyggda system
 • Analys, planering och genomförande av systemintegrationstester
 • Förvaltning av system och dokumentation
 • Ta fram testinstruktioner och metoder för test & migration
 • Utbilda & handleda kundens egen personal på system, test och felsökningsmetoder
 • Genomförande av ickefunktionella tester, tekniska tester och testautomatisering i projekt och förvaltning.
 • Testledning och test inom projekt och förvaltning
 • Utveckling och införande av automatiserade tester
 • Stöd vid införande av beslutad testpolicy och teststrategi
 • Supporttjänster