Våra erbjudanden

AXEG är ett väldigt flexibelt och mångfacetterat företag.

Våra konsulter jobbar på flera orter i Sverige och med flera olika kunder inom både den privata och den offentliga sektorn.

Experter på test

Vi levererar konsulttjänster inom hårdvaru- och mjukvarutest för både stora inbyggda system så som styrsystem i telekom, samt ej inbyggda system så som webbsystem och affärssystem. Området täcker manuella och automatiska tester, testutveckling, installation, uppdateringar av testmiljö samt verktyg. Vi har även projekt- och testledare för större och mindre testuppdrag. Exempel på uppdrag inom Test

Bred och djup kompetens inom flera områden

Vi jobbar med både hårdvara och mjukvara och på en mängd olika sätt. Vår kärnverksamhet är visserligen test, men vi jobbar betydligt bredare än så och kan även erbjuda våra kunder andra tjänster. Exempel på övriga uppdrag